Als SPRH een tekort heeft, worden indien nodig één of meer van deze maatregelen genomen

  • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
  • Uw pensioen gaat omlaag. SPRH doet dit alleen in het uiterste geval

laag 2

Het kan gebeuren dat SPRH ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan SPRH besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

Meer informatie over hoe SPRH er financieel voor staat, vindt u in de jaarrekening.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.