Toezicht

Het toezicht op SPRH

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) ziet erop toe dat de bezittingen van pensioenfondsen in verhouding zijn met hun verplichtingen. Stichting Pensioenfonds voor Roeiers in het Rotterdamse havengebied  is verplicht om allerlei stukken zoals de statuten en het pensioenreglement , de actuarieel en bedrijfstechnische nota (abtn) en de uitvoeringsovereenkomst aan DNB ter beoordeling voor te leggen. De behandeling van de stukken van het pensioenfonds,  de beoordeling van de verslagstaten, het periodieke overleg met het bestuur en het periodiek onderzoek kunnen leiden tot opmerkingen van DNB.

De Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Het is een onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren.

Deelnemersvereniging

Stichting Pensioenfonds voor Roeiers in het Rotterdamse Havengebied heeft sinds 2006 een actieve deelnemersvereniging, die de pensioenbelangen behartigt van de deelnemers en de gepensioneerden. De deelnemersvereniging heeft 3 leden. De deelnemersvereniging kan gevraagd en ongevraagd adviezen geven.

Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds voor Roeiers in het Rotterdamse Havengebied heeft een verantwoordingsorgaan. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de gepensioneerden evenredig vertegenwoordigd. Het bestuur van pensioenfonds legt aan hen verantwoording af over het beleid en de manier waarop het beleid is uitgevoerd. Het door het bestuur gevoerde beleid en de resultaten daarvan worden minimaal twee keer per jaar met het verantwoordingsorgaan besproken.

Visitatiecommissie

De Visitatiecommissie van Stichting Pensioenfonds voor Roeiers in het Rotterdamse Havengebied houdt intern toezicht op het functioneren van het bestuur van het pensioenfonds. De commissie beoordeelt eenmaal per jaar de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd, de wijze waarop door het bestuur omgaat met de risico’s op de langere termijn, de beleids- en bestuursprocedures, de bestuursprocessen en de checks and balances binnen het fonds.