Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.

laag 2

Partner- en wezenpensioen

Zolang u bij KRVE werkt en daardoor deelneemt bij SPRH, is er voor uw partner een partnerpensioen verzekerd en voor uw kinderen wezenpensioen. Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en tot de leeftijd van 21 van uw kind. Als uw kind studeert of invalide is, loopt de uitkering van het wezenpensioen door tot de leeftijd van 27 van uw kind. U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van SPRH. Het pensioenreglement vindt u ook op deze site onder laag 3. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op: U kunt wél op uw pensioendatum een deel van uw ouderdomspensioen laten omzetten naar het partnerpensioen. Dat betekent dat uw ouderdomspensioen dan lager wordt. Uw partner krijgt dan een hoger pensioen uitbetaald van SPRH als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan.
Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.