Algemene Nabestaandenwet

Afgekort: Anw. De Anw voorziet in een uitkering aan de partner kinderen bij overlijden van de premiebetaler. Het recht op een Anw-nabestaandenuitkering is afhankelijk van inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling en mate van arbeids(on)geschiktheid van de nabestaande. Indien je partner kinderen onder de 18 verzorgt is er ook een halfwezenuitkering. Ook voorziet de Anw – tot een bepaalde leeftijd – in een uitkering voor je kinderen als die ouderloos zijn geworden.