AOW

Voluit: Algemene Ouderdomswet. Inkomen waarop iedere inwoner van Nederland vanaf zijn 67e recht heeft. De hoogte van de AOW is afhankelijk van je leefsituatie. Iedere burger die tussen zijn of haar 15e en 65e levensjaar in Nederland woont, bouwt jaarlijks 2% AOW op. Wanneer je gedurende deze periode in het buitenland woont, heeft dit gevolgen voor de AOW-uitkering.