Deelnemer

De werknemer die meedoet aan de pensioenregeling en voor wie pensioenrechten worden opgebouwd bij het pensioenfonds.