Eindloonregeling

Pensioenregeling waarin de hoogte van je pensioen is afgeleid van het inkomen voorafgaand aan de pensioendatum.Bij iedere indexatie wordt het pensioen dat je al hebt opgebouwd opgetrokken.