Factor A

De factor die aangeeft wat de pensioenaangroei is geweest in een bepaald jaar.