Indexering

Verhoging van het pensioen naar aanleiding van verhoging van het inkomen. Geldt voor het pensioen van gepensioneerden en slapers. Ook de actieve deelnemers hebben er mee te maken. Men noemt dit ook wel toeslag. Indexering is echter nagenoeg altijd voorwaardelijk. Dat betekent dat er alleen geïndexeerd wordt indien er voldoende middelen zijn.