Partnerpensioen op opbouwbasis

Vorm van opbouw van een partnerpensioen. Er wordt een pot opgebouwd waaruit de partner na overlijden van de verzekerde uitkering uit krijgt. Na het stoppen van de premiebetaling of na echtscheiding blijven de opgebouwde rechten bestaan. Als de partner instemt kan het partnerpensioen worden ingeruild voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen.