Partnerpensioen op risicobasis

Vorm van opbouw van een partnerpensioen. Bestaat uit een verzekering tegen overlijden van de verzekerde. Net als bij andere verzekeringen verdwijnen de rechten zodra de premiebetaling stoppen.