Verantwoordingsorgaan

Het orgaan waaraan het bestuur van een pensioenfonds verantwoording aflegt; in dat orgaan zijn de werknemers, werkgever(s) en gepensioneerden vertegenwoordigd. Een verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid en beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft.