Waardeoverdracht

Het meenemen van een bij een eerdere werkgever en pensioenfonds opgebouwd pensioen naar een nieuw fonds. De nieuwe pensioenuitvoerder vertaalt het door jou meegenomen pensioen in een aantal opbouwjaren volgens de nieuwe pensioenregeling. Een aanvraag voor een offerte moet binnen zes maanden worden ingediend bij de nieuwe pensioengever.