Weduwepensioen

Nabestaandenpensioen dat na je overlijden levenslang wordt uitgekeerd aan je echtgenote. Wanneer je trouwt of gaat samenwonen ná pensionering, heeft je partner geen recht op nabestaandenpensioen als je overlijdt.