Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

laag 2

Via de KRVE neemt u deel in de pensioenregeling van SPRH en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 61 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Hoeveel pensioen u straks ontvangt van SPRH is vooral afhankelijk van de hoogte van het inkomen dat u heeft verdiend en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 61e jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) die u jaarlijks ontvangt en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het inkomen dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele inkomen pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het pensioengevend inkomen, tot aan de fiscaal toegestane grens, minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,226% aan ouderdomspensioen op.

Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.000. U bouwt in dat jaar 1,226% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 122,60 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele toeslagverlening.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.