SPRH probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen.

Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van SPRH goed genoeg is.

laag 2

Waardevast pensioen
Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2016 iets minder kopen dan in 2015. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert SPRH uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat SPRH niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt.

De afgelopen jaren heeft SPRH de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd*:

2014 0% 1,0%
2013 0% 2,5 %
2012 0% 2,5%

* De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

Tot 2015 had SPRH een eindloonregeling. Daarom was de indexatie niet van toepassing voor de eindloonregeling.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.