U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op.

 Dat doet u niet over uw hele pensioengevend inkomen. Over  €12.953 bouwt u in 2016 geen pensioen op. Deze franchise is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het pensioengevend inkomen, tot aan de fiscaal toegestane grens, minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,226% aan pensioen op.

laag 2

Opbouwpercentage
Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het inkomen dat u in dat jaar heeft verdiend. Het deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het pensioengevend inkomen, tot aan de fiscaal toegestane grens, minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,226% aan ouderdomspensioen op.

Stel, u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.000. U bouwt in dat jaar 1,226% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is €122,60 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.