U kunt op drie manieren pensioen opbouwen

  1. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
  2. Pensioen bij SPRH. U bouwt dit pensioen op via de KRVE. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
  3. Pensioen dat u zelf kunt regelen. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

laag 2

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die tussen de leeftijd van 15 jaar en de ingangsleeftijd van de AOW in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via de KRVE opbouwt
De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u bij SPRH pensioen opbouwt. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd én het pensioen op uw 61e als u tot dat moment bij SPRH blijft opbouwen. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd in de banen die u heeft gehad.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor kunt zorgen
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via de KRVE. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.