Wilt u eerder met pensioen gaan?

Dit moet u één jaar voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met het secretariaat van de KRVE.

laag 2

Eerder stoppen
U kunt er voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw 61e .
Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.