Fictieve deelnemersjaren

De jaren die meetellen voor de berekening van je pensioen, terwijl je in die periode niet werkzaam was bij de KRVE. Fictieve deelnemersjaren (of: dienstjaren) ontstaan bij waardeoverdracht.