Risico partnerpensioen

Je bent verzekerd tegen het risico dat je komt te overlijden. Kom je inderdaad te overlijden, dan krijgt je partner een partnerpensioen. Wanneer de premiebetaling stopt (bijvoorbeeld bij ontslag of op de pensioendatum), dan is er geen aanspraak op een partnerpensioen. De risicoverzekering voor het partnerpensioen is te vergelijken met een verzekering voor je auto of de brandverzekering voor je huis. Je bent verzekerd zolang je premie betaalt. Stop je met premie betalen dan is er geen verzekering meer. Is je partnerpensioen op risicobasis verzekerd, dan vervalt het pensioen bij ontslag. Na een echtscheiding heeft je ex-partner geen aanspraak op partnerpensioen. Op de pensioendatum is er geen partnerpensioen, dus je kunt dit ook niet inruilen. Wel biedt de pensioenregeling de mogelijkheid om bij ontslag en bij pensionering een deel van je ouderdomspensioen in te ruilen voor een partnerpensioenpensioen.