Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

laag 2

Als u van werkgever verandert en u bouwt via uw nieuwe werkgever pensioen op. Dan kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij SPRH en wordt het vanaf uw 61e aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan SPRH en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

laag 2

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat
Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde.
Uw partner heeft bij uw overlijden recht op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet worden opgestuurd naar SPRH.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

laag 2

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van het beëindigen van de relatie. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u SPRH wel informeren.

Let op: Ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op het partnerpensioen.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

Als u verhuist naar het buitenland.

laag 2

Meld dit aan ons en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u SPRH daarover informeren.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

Als u de KRVE verlaat.

laag 2

Als u de KRVE verlaat, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft SPRH niet zelf te informeren over uw werkloosheid.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid.

laag 2

De keuzemogelijkheden vindt u onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?’.

Let op: een gemaakte keuze kan niet meer worden teruggedraaid.
Laat u dus goed informeren voor u kiest.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.