U kunt op drie manieren pensioen opbouwen

  1. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
  2. Pensioen bij SPRH. U bouwt dit pensioen op via de KRVE. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
  3. Pensioen dat u zelf kunt regelen. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

laag 2

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die tussen de leeftijd van 15 jaar en de ingangsleeftijd van de AOW in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via de KRVE opbouwt
De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u bij SPRH pensioen opbouwt. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd én het pensioen op uw 61e als u tot dat moment bij SPRH blijft opbouwen. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd in de banen die u heeft gehad.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor kunt zorgen
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via de KRVE. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op.

Het pensioen dat u zo opbouwt, is een optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

laag 2

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling. Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het inkomen dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele inkomen pensioen op. SPRH houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over uw pensioengevend inkomen, tot aan de fiscaal toegestane grens, minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,226% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand zo lang u leeft.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op.

 Dat doet u niet over uw hele pensioengevend inkomen. Over  €12.953 bouwt u in 2016 geen pensioen op. Deze franchise is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het pensioengevend inkomen, tot aan de fiscaal toegestane grens, minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,226% aan pensioen op.

laag 2

Opbouwpercentage
Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het inkomen dat u in dat jaar heeft verdiend. Het deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het pensioengevend inkomen, tot aan de fiscaal toegestane grens, minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,226% aan ouderdomspensioen op.

Stel, u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.000. U bouwt in dat jaar 1,226% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is €122,60 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.