De hoogte van uw pensioen staat niet vast.

Het is mogelijk dat SPRH uw pensioen niet met de prijzen mee kan laten groeien. SPRH heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Pensioenen moeten daardoor langer worden uitbetaald.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. SPRH heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

laag 2

Welke risico’s zijn er?
De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

SPRH probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee alle pensioenfondsen rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. SPRH moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld SPRH ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt SPRH ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn nog meer risico’s waar SPRH rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen.

Meer informatie over beleggingen vindt u in de Actuariële en bedrijfstechnische nota.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

SPRH probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen.

Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van SPRH goed genoeg is.

laag 2

Waardevast pensioen
Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2016 iets minder kopen dan in 2015. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert SPRH uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat SPRH niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt.

De afgelopen jaren heeft SPRH de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd*:

2014 0% 1,0%
2013 0% 2,5 %
2012 0% 2,5%

* De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

Tot 2015 had SPRH een eindloonregeling. Daarom was de indexatie niet van toepassing voor de eindloonregeling.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

Als SPRH een tekort heeft, worden indien nodig één of meer van deze maatregelen genomen

  • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
  • Uw pensioen gaat omlaag. SPRH doet dit alleen in het uiterste geval

laag 2

Het kan gebeuren dat SPRH ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan SPRH besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

Meer informatie over hoe SPRH er financieel voor staat, vindt u in de jaarrekening.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.