Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

laag 2

Via de KRVE neemt u deel in de pensioenregeling van SPRH en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 61 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Hoeveel pensioen u straks ontvangt van SPRH is vooral afhankelijk van de hoogte van het inkomen dat u heeft verdiend en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 61e jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) die u jaarlijks ontvangt en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het inkomen dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele inkomen pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het pensioengevend inkomen, tot aan de fiscaal toegestane grens, minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,226% aan ouderdomspensioen op.

Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.000. U bouwt in dat jaar 1,226% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 122,60 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele toeslagverlening.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.

laag 2

Partner- en wezenpensioen

Zolang u bij KRVE werkt en daardoor deelneemt bij SPRH, is er voor uw partner een partnerpensioen verzekerd en voor uw kinderen wezenpensioen. Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en tot de leeftijd van 21 van uw kind. Als uw kind studeert of invalide is, loopt de uitkering van het wezenpensioen door tot de leeftijd van 27 van uw kind. U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van SPRH. Het pensioenreglement vindt u ook op deze site onder laag 3. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op: U kunt wél op uw pensioendatum een deel van uw ouderdomspensioen laten omzetten naar het partnerpensioen. Dat betekent dat uw ouderdomspensioen dan lager wordt. Uw partner krijgt dan een hoger pensioen uitbetaald van SPRH als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan.
Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.