Wilt u beginnen met een hoger pensioen? Dat kan op pensioenleeftijd.

laag 2

Beginnen met een hoger pensioen
U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf?

Dat kan op pensioenleeftijd.

laag 2

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen
Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner. Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze. Meer informatie over het ruilen van partnerpensioen is te vinden in het pensioenreglement

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

Wilt u eerder met pensioen gaan?

Dit moet u één jaar voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met het secretariaat van de KRVE.

laag 2

Eerder stoppen
U kunt er voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw 61e .
Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

Wilt u beginnen met een hoger pensioen? Dat kan op pensioenleeftijd.

laag 2

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen
Als u met pensioen gaat en er is te weinig partnerpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen.
U krijgt dan een lager ouderdomspensioen, maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van SPRH als u komt te overlijden.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

laag 2

Waardeoverdracht
Als u van werkgever verandert en u bouwt pensioen op bij uw nieuwe werkgever. Dan kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij SPRH en wordt het vanaf uw 61e aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan SPRH en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.